Eduvision Academy

Published Nov 24, 21
6 min read

Wat Zijn Preventieve Cursussen

Incompany trainingen Op zoek naar een training op maat? Nevi biedt incompany trainingen aan, specifiek gericht op uw organisatie en situatie. Meer informatie.

De subsidieregeling NL Leert door stimuleert bijleren en omscholen. Wij bieden (bijna) kosteloos incompany trainingen aan, al vanaf 6 medewerkers. Lees hier verder!

Wanneer Mogen Cursussen Weer

Permanente Educatie Punten behalen   ICM Opleiding en TrainingenICM opleidingen & trainingen LinkedIn


De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Ook in de private opleidingensector. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Op deze pagina een overzicht gericht op private opleiders, geclusterd naar onderwerp.

Juist nu in deze crisistijd. Niet overheidserkende trainingen, opleidingen, cursussen en examens In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen weer mensen bij elkaar komen, mist de maatregelen in acht worden genomen. Zoals de 1,5 meter afstand tot elkaar houden. U kunt dit protocol daarbij gebruiken. Maar neemt u daarbij -uiteraard altijd- de wettelijke voorschriften in acht.

Wat Voor Soort Cursussen Zijn Er

Hoe organiseer jij op een veilige manier fysieke, klassikale sessies? Dat is de uitdaging in de huidige tijd! Graag attenderen wij u op een handige Checklist met Tips die trainers en docenten helpt om op een zo veilig mogelijke manier fysieke, klassikale sessie te verzorgen. Deze checklist is een initiatief van de NRTO, Develhub en diverse partners.

En voor 3 betrokken rollen: de Opleider/Trainer, de Deelnemer en de Accommodatie. Deze checklist is een praktische vertaling van het NRTO-protocol dat eerder is verspreid en dat is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Heb je aanvullingen op deze checklist, we zien jouw reactie graag in de comments.

Waar Cursus Weight Watchers

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.

De NRTO geeft het dringene advies om de regels conform het onderwijs te volgen. In de noodverordeningen en in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 worden onderwijsinstellingen en trainingsinstellingen gelukkig steeds uitgezonderd van de groepsvorming tot maximaal 30 personen. Deze uitzondering willen we graag behouden. Na overleg met het Ministerie van Onderwijs en opleiders (die destijds betrokken zijn geweest bij het opstellen van het protocol) hebben we besloten het dringende advies om mondkapjes te dragen opgenomen in het protocol.

Wat Betekenis Cursussen

Het mondkapje kan af wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een trainer/ docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep zit/staat, maar wel bij een ronde door de trainingsruimte/lesruimte. Het meest recente protocol treft u bovenaan deze pagina. Per 28 september extra maatregelen: uitzonderingen voor onderwijs en trainingen U kunt de maatregelen op de website van de Rijksoverheid vinden.

U kunt dus – met inachtneming van de regels – verantwoord doorgaan met opleiden en trainen. Wel is het belangrijk om te checken of er in uw regio aanvullende maatregelen zijn (of worden) genomen. Per 1 juli 2020 zijn er diverse versoepelingen ingegaan Op 1 juli zijn er diverse maatregelen versoepeld.

Wat Voor Soort Cursussen Zijn Er

Partner: BK Opleidingen & Trainingen   Professionals in FoodOpleiding en training - WPS WE PROVE SOLUTIONS


In uw regio kan –wellicht- meer of minder mogelijk zijn. We verwachten voor 1 juni een nieuwe noodverordening naar aanleiding van de persconferentie. Neemt u bij vragen/ onduidelijk heden in uw regio contact op te nemen met de gemeente en/of veiligheidsregio waar u onder valt. Er kunnen grote verschillen zijn in wat wel en niet mag.

De model- noodverordening kunt u hier downloaden. Verdere informatie In het onderstaande overzicht verstrekken wij over een aantal onderwerpen meer informatie. Staat wat u zoekt hier niet tussen en/of heeft u vragen? Laat het ons weten. U kunt uw vraag mailen naar corona@nrto. nl. (1) Algemene informatie Algemene informatie over het coronavirus (2) Informatie over wettelijk erkende opleidingen (VO, MBO en HO) (3) Andere onderwerpen .

Wie Mag Cursussen Geven

We dragen actief bij aan het oplossen van vraagstukken in de organisaties waar onze deelnemers werkzaam zijn.

Je kan je favorieten terugvinden in het menu rechts bovenin.

Wat Zijn Preventieve Cursussen

Wil jij binnenkort starten met een opleiding? Onze vakopleidingen (A, B, C en D) en bijna al onze trainingen starten in februari en maart. Als de maatregelen zijn verspoeld, start je opleiding gewoon klassikaal. Kijk welke opleiding er aansluit bij jouw wensen, wanneer deze weer start en schrijf je in.

Cursussen, opleidingen en trainingen   NetherlandsTrainingsaanbod NormecFoodcare


BMC faciliteert een groot aantal opleidingsactiviteiten. Naast open inschrijving opleidingen en trainingen voor individuele professionals werkzaam in de publieke sector, bieden we veel opleidingen en trainingen ook incompany en op maat aan voor organisaties en instellingen. De opleidingsactiviteiten stemmen we volledig af op de behoefte van uw organisatie en medewerkers.

Wat Voor Cursussen Heb Je

De basistraining Beroepscode en Tuchtrecht Jeugdzorg informeert en vergroot de kennis van uitvoerende jeugdzorgwerkers over: de beroepscode voor de Jeugdzorgwerkers, Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming, het tuchtrecht en de professionele autonomie. De training draagt eraan bij dat de deelnemers morele dilemma's herkennen en kunnen analyseren door middel van een stappenplan (Eduvision cursussen). Deze training is een vervolg van de ‘Basistraining beroepscode en Tuchtrecht’ (SKJ204788).

Het gaat in deze training over morele issues die de jeugd- en gezin professional tegenkomt in het dagelijkse werkveld en hoe daar beroepsethisch juist op te handelen. Om in zeer complexe situaties, bij morele dilemma’s volledig achter het (beroepsethisch) handelen te staan, is overleg met beroepsgenoten noodzakelijk. Hoe dit overleg vormgegeven kan worden, staat in deze training centraal (Eduvision opleidingen).

Waarom Cursussen Volgen

Hoe bouwt u een gesprek op, welke gespreksvaardigheden kunt u hanteren. We geven u handvatten voor het voeren gesprek met kinderen van alle leeftijden en zorgen dat u ze kunt toepassen in de praktijk. Hoe achterhaat u belangrijke informatie zonder het gesprek te sturen in de door jou gewenste richting? Hoe reageert u op boze en standvastige ouders? U krijgt inzicht in het effect van uw eigen normen en waarden en emoties in relatie tot het kind en zijn/haar omgeving - Eduvision.

Zij zijn zich bewust van het eigen perspectief en het perspectief van het gezin , de eigen waarden en normen en welk effect deze kunnen hebben in het contact of gesprek met een jeugdige en diens gezin Deelnemers die werkzaam zijn binnen de jeugdhulpverlening hebben na het volgen van de training kennis over welke methodieken er voornamelijk worden toegepast worden in de praktijk en wat de inhoud is van de methodiek.

Waarom Cursus Volgen

Aan de hand van het delen van praktijkvoorbeelden en oefenen proberen de deelnemers (van elkaar) te leren hoe de theorie toegepast kan worden in de praktijk. De training Complexe Scheidingen richt zicht op het analyseren van complexe scheidingen, het opstellen van doelen en het effectief voeren van gesprekken met ouders/opvoeders, kinderen en hun netwerk, in het belang van het vergroten van eigen kracht.

Navigation

Home

Latest Posts

Eduvision Academy

Published Nov 24, 21
6 min read

Was Macht Ein Data Scientist? - Get In It

Published Dec 20, 20
5 min read